شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول ICU بیمارستان : سینا جبرئیل زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری

تلفن تماس : 34277468  داخلی :110

 

شرح وظایف مسئول ICU بیمارستان :

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب