شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد کارپردازی و تدارکات : رضا قربان نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابدلری

تلفن1 : 34277482-044

 

شرح وظایف واحد کارپردازی و تدارکات بیمارستان :

 1. صدور درخواست تامین کالاها ( مصرفی و ملزومات اداری ، تجهیزات پزشکی ، فنی و مهندسی ونگهداری )
2. کنترل سفارش برای کالاهای پر مصرف
3. صدور  رسید و حواله انبار  برای کالاها
4. کنترل و بررسی میزان مصرف کالاهای واحدها و بخش های درمانی در طول ماه
5. برنامه ریزی و زمانبندی برای  توزیع کالا بصورت در هر ماه
6. توزیع کالا طبق برنامه زمانبندی شده در بخشها
7. درخواست خرید کالا جهت انبارها با توجه به نقطه سفارش و درخواستهای بخشها
8. تحویل درخواستها به تدارکات جهت خرید
9. تحویل اجناس خریداری شده توسط تدارکات طبق مقررات قانونی
10. رسید کردن کالا های خریداری شده و تحویل رسید به تدارکات
11. چیدمان و بسته بندی اقلام خریداری شده
12. صدور حواله جهت بخشها و تحویل کالا طبق حواله به واحدهای مختلف
13. رایانه ای کردن تمام اسناد و مدارک انبارها
14. بررسی اسناد و بایگانی اسناد

نوع فعالیت : مدیریت تدارکات و نظارت و خرید لوازم بیمارستان و پیگیری اسناد

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب