شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

واحد گسترش 

مسئول گسترش: خانم شهلا احمدی شماره تماس:34276477       

کارشناس گسترش: خانم مریم محمد نژاد       

کارشناس گسترش: خانم لیلا محمدنژاد       

کارشناس گسترش: خانم بهاره جعفر زاده شماره تماس:34277352


شرح وظایف :
- بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش یا تبدیل واحدها و تعداد پرسنل لازم
- اعلام اولویت بندی استخدام نیروهای مورد نیاز
- بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاداصلاح تشکیلات آن
- تامین و توزیع نیروی انسانی
- تشکیل شناسنامه تجهیزات براساس لیستهای استاندارد
- پیشنهاد ایجاد ، احداث و استاندارد سازی و یا اجاره فضاهای فیزیکی مورد نیاز به مسئولان ذیربط
- اخذ مجوز بهورزگیری برای خانه های بهداشت فاقد بهورزدارای پست سازمانی خالی
- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی آنها .
- تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه
- گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب
- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه
- تهیه و ابلاغ ضوابط ،استانداردها درباره نظام بهداشتی ،تکنولوژی خدمات بهداشتی
- پایش فعالیتهای اجرایی مربوط به گسترش شبکه
- تامین نیروی انسانی و تجهیزات پزشک خانواده
- همکاری در نظارت و ارزشیابی تیم سلامت
- نظارت بر برنامه سیاری و اجرای دستورالعمل تیم سلامت
- نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی
- نظارت بر اجرای برنامه سامانه سیب در مراکز تحت پوشش
- انجام سایر امورات محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب