شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: مصطفی محبی

سمت: مسئول واحد بیماریها

تحصیلات : کارشناس مبارزه با بیماریها   

شماره تلفن: 34277354   

 

نام ونام خانوادگی: لیلا اکبر زاده

سمت: کارشناس بیماریهای واگیر

 

نام و نام خانوادگی: نعمت اسماعیل زاده

سمت: کارشناس بیماریهای غیر واگیر

 

 

نام و نام خانوادگی: آمنه محرم نژاد

سمت: کارشناس بیماریهای غیر واگیر

 

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

این گروه یکی از واحدهای تخصصی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی می باشد. خط مشی فعالیت های این گروه در وزارت بهداشت ،

درمان وآموزش پزشکی توسط مرکز مدیریت بیماریها ترسیم و به دانشگاهها ابلاغ می گردد.

  فعالیت های گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها به دو بخش اصلی تقسیم می شود:  الف) مبارزه با بیماریهای واگیر ب ) مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

 هدف از فعالیت این گروه پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماریها در قالب بیماریهای واگیر و غیرواگیر می باشد که اهم فعالیتها به شرح ذیل است:

بیماریهای واگیر         

پیشگیری و کنترل پدیکلوزیس، گال و جرب - پیشگیری و کنترل بیماری و مرگ و میر مالاریا- پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا و آنفلوانزای پرندگان- پیشگیری و کنترل بیماریهای آمیزشی
پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا - پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن -کنترل وضعیت ناقلین بیماری های مالاریا و لیشمانیا -پیشگیری و کنترل بیماری ایدز - پیشگیری و کنترل بیماری هپاتیت-پیشگیری و کنترل بیماری سل و جذام- ارتقاء کمی و کیفی وضعیت ایمن سازی.- پیشگیری و کنترل بیماریهای زئونوز

 بیماریهای غیرواگیر :

    هماهنگی با ستاد اجرایی برنامه غیرواگیر در سطح کشوری.   -  دریافت و تکثیر پرسشنامه ها بررسی عوامل خطر.  -  تامین مواد، لوازم و تجهیزات برنامه

   تنظیم و اجرای برنامه و آموزش ناظرین و پرسشگران.  -   نظارت دقیق بر اجرای برنامه و ارائه بازخورد به محیط و گزارش به ستاد اجرایی برنامه در مرکز مدیریت بیماریها

 -  تحلیل و آنالیز آماری داده ها. -   اجرای برنامه های مداخله ای در استان   

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب