شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام ونام خانوادگی: زهرا حسنعلی زاده

سمت:کارشناس بهداشت مدارس

شماره تلفن: 34277362

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  :

بررسی وشناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها واو لویتها

تعیین شاخص های موجود و مورد انتظار مربوط به برنامه مدارس

تدوین برنامه سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول و پنجم ابتدائی با همکاری آموزش و پرورش و معاونت محترم بهداشتی

تدوین برنامه سنجش سلامت دانش آموزان پایه نهم دوره متوسطه اول با همکاری آموزش و پرورش و معاونت محترم بهداشتی

برنامه ریزی جهت آموزش در مدارس

تدوین برنامه آهن یاری با همکاری واحد خانواده

برنامه ریزی جهت پوشش 100% واکسیناسیون توام دانش آموزان

تدوین برنامه بازدید از واحد های تحت پوشش

بازدید از واحد های تابعه بر اساس برنامه تعییین شده

ارائه خدمات بهداشتی درمانی به گروه هدف (نو جوانان. جوانان ومدارس)

نظارت بر انجام معاینات و اجرای برنامه سنجش

نظارت بر چگونگی اجرای واکسیناسیون                                                      

نظارت بر اجرای دستورالعملها                                                                    

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی                                                         

تعیین مراکز ارجاع و ارجاع دانش آموزان )

هماهنگی با آموزش و پرورش مناطق

هماهنگی با معاونت بهداشتی در کلیه امور جاری

هماهنگی با واحد بیماریها در ارتباط با پدیکلوز –تالاسمی –ایدز –هپاتیت و .......

هماهنگی با واحد خانواده در ارتباط با برنامه آهن یاری –تغذیه در مدارس –ید سنجی وگواتر

هماهنگی با واحد بهداشت محیط در ارتباط با بازدید های بهداشت محیط ، بوفه مدارس ، صدور کارت سلامت بوفه داران

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب