شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام نام خانوادگی: مهندس محمد اوجاقی 

سمت: کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای

تحصیلات:کارشناس بهداشت محیط

شماره تلفن:34272779

 

مهمترین برنامه بهداشت محیط عبارتند از:

1)     کنترل آلودگی هوا

2)       پیشگیری ازبیماریهای واگیر

3)       بهداشت محیط در موارد اضطراری

4)       نظارت بهداشتی بر تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی

5)     کنترل بیماریهای ناشی از مواد غذایی و مسمومیت ها

6)        بهداشت مسکن ، بهداشت اماکن عمومی

7)     کنترل حشرات و جوندگان

8)       بهداشت پرتوها

9)     دفع بهداشتی فاضلاب ها

10)    مدیریت مواد زاید شهری و مواد زایدخطرناک

11)    بهداشت شناگاه ها و سایر تفریحات آبی

12)   نظارت بر تأمین آب آشامیدنی سالم.

13)   بهداشت محیط روستا

14)  و .............

شرح وظایف واحد بهداشت محیط  مرکز بهداشت شوط

الف )‌‌برنامه ریزی

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی در سطح ستاد

تهیه و تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی

تهیه و تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای روده ای با اولویت التور

تهیه و تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

تهیه و تدوین برنامه بهداشتی در پایانه های مرزی

تهیه و تدوین برنامه طرح شبنم در مساجد ( شورای بهداشت نمازگزاران مساجد )

ب ) نظارت و پایش

پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی 

نظارت بر عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب  شهری وروستائیدر راستای تامین آب آشامیدنی بهداشتی برای افرادجامعه

نظارت بر عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب  شهری وروستائی در راستای جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

نظارت بر وضعیت بهداشتی بازداشتگاه ها و زندان ها

نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی وضدعفونی اماکن عمومی

نظارت بر عملکرد آموزشگاههای بهداشت اصناف

نظارت بر عملکرد شهرداری ها در خصوص جمع آوری و دفن بهداشتی زباله های شهریو طرح اتلاف سگهای ولگرد

نظارت بر عملکرد موسسات پرتو پزشکی ، درمانگاهها ، کلنیکهای پزشکی و مطبهای پزشکان و دندانپزشکان

ج ) هماهنگی

1-   هماهنگی درون بخش

هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی وتهیه پوستر ، پمفلت وتراکت

هماهنگی با گروه تخصصی پیشگیری ومبارزه با بیماریها درخصوص پیشگیری ومهار بیماریهای روده ای ، اپیدمی و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

هماهنگی با گروه تخصصی تغذیه وتنظیم خانواده درخصوص برنامه های کنترل نمکهای یددار و غنی سازی آرد

هماهنگی با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس و موسسات آموزشی و توزیع شیرو تغذیه رایگان درمدارس

هماهنگی با معاونت درمان اسنان در خصوص بازدید از بیمارستانها و مراکز پرتوتشخیصی و پرتو درمانی

هماهنگی با معاونت غذا و دارو ی شهرستان در خصوص کنترل مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی و بازدید از کارخانجات تولید مواد غذایی

هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذائی استان درخصوص پذیرش نمونه های ارسالی مواد غذایی از شهرستان و اعلام پاسخ

هماهنگی با آزمایشگاه آب و فاضلاب رفرانس مرکز بهداشت شهرستان درخصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه

 

   2 2- هماهنگی برون بخش

هماهنگی با مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف درخصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی

    هماهنگی با نیروی انتظامی درخصوص همکاری در  لاک و مهر واحدهای متخلف وجلب متهمین

هماهنگی با شرکت آب وفاضلاب شهری وروستائی

هماهنگی با سازمان بازرگانی و تعزیرات حکومتی

هماهنگی با شبکه  دامپزشکی شهرستان

هماهنگی با شهرداریها و سازمانهای مرتبط ( ساماندهی  میادین میوه و تره بار کنترل کیفیت هوا خدما ت موتوری وسازمان بازیافت ...)

هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط

هماهنگی با اداره کل نظارت بر مواد غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی

    هماهنگی با گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت امور بهدشتی

    هماهنگی با بهزیستی درخصوص تأسیس مهدهای کودک ومراکز نگهداری افراد سالمند وناتوان جسمی

    هماهنگی با زندانها بمنظور بررسی وضعیت بهداشتی زندانها و ندامتگاهها

    هماهنگی با تربیت بدنی در خصوص وضعیت بهداشتی استخرهای شناو مراکز تفریحی ورزشی

    هماهنگی با ، فرمانداریها وبخشداریها

    هماهنگی با نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص بازدید از وضعیت بهداشتی آنها

    هماهنگی با پایانه های مسافربری و حمل ونقل جاده ای

    هماهنگی با سازمان آب منطقه ای استان

    هماهنگی با سازمان آموزش وپرورش استان در خصوص وضعیت بهداشت محیط مدارس

    هماهنگی با اداره کمیته امداد امام خمینی  در خصوص بهسازی سرویسهای بهداشتی خانوارهای بی بضاعت

    هماهنگی با سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات وارشاد در خصوص وضعیت بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه

ه‍ ) اقدامات اجرائی

    اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

    اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه وتوزیع مواد غذائی واماکن عمومی

    اجرای برنامه شهر سالم وروستای سالم

    اجرای طرح BDNدر روستاهای تحت پوشش

    اجرای دستور العملهای واصله از مرکز سلامت محیط و کار

    اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذائی در سیستم شبکه

    اجرای طرح شبنم در سطح مساجد

    اجرای طرح حذف جوش شیرین ازنان نانوائی ها

    توقیف مواد غذائی فاسد وغیرمجاز و معدوم سازی آنها 

    ارجاع پرونده واحد های صنفی متخلف به مراجع قضائی وتعزیرات حکومتی

   اجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها با اولویت سرویس بهداشتی وآبخوری مدارس ، توالتهای روستائی ، دفع زباله وفاضلاب

    برپائی نمایشگاههای بهداشت محیط و موادغذائی به مناسبت های مختلف (هفته دولت، هفته سلامت ، روز بهداشت محیط و ...)

    رسیدگی به شکایات مردمی درزمینه بهداشت محیط ، مواد غذائی ، فاضلاب ، زباله و ...

ج ) آموزش

    آموزش حین خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط ومواد غذائی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی

    آموزش  دانشجویان کار آموز بهداشت محیط دانشکده بهداشت

    آموزش کارکنان مراکز بازتوانی وابسته به بهزیستی در زمینه بهداشت محیط و موادغذائی

    آموزش بهورزان خانه های بهداشت در زمینه بهداشت محیط ومواد غذائی

    آموزش رابطین

    آموزش مدیران و مربیان بهداشت مدارس

د) بازدیدها

    بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذائی واماکن عمومی و اماکن مسیر راهها ( رستورانها واغذیه فروشی ها و ..)

    بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ، درمانگاهها وبیمارستانها

    بازدید از مراکز پرتو پزشکی  و درمانی

    بازدید از استخرها ی شنا و باشگاههای ورزشی

    بازدید از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراکز انتظامی

    بازدید از مدارس وموسسات آموزشی و پرورشی

    بازدید از کارگاهها و کارخانجات مواد خوراکی وبهداشتی

    بازدید از پایانه های مسافربری و ترمینالها

ه) پشتیبانی

    پیگیری اعتبارات بهداشت محیط

    پیگیری اعتبارات بهسازی محیط روستا ها

    تأمین مصالح و ابزار مورد نیاز بمنظور احداث توالت روستائی و ...

    پیگیری اعتبارات مربوط به مدیریت پسماندهای بیمارستانی

    پیگیری نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی از طریق امور اداری و مالی (سالن اجتماعات- فیلمبرداری )

پیگیری تجهیز انبار حوادث وسوانح غیر مترقبه

ح) جمع آوری وتجزیه وتحلیل آمار واطلاعات

جمع بندی فرمهای آماری ارسالی از مراکز بهداشت شهری وروستایی

    تهیه کارنامه عملکرد شش ماهه وسالیانه

تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات

    ارسال آمار عملکرد شش ماهه وسالیانه پس از تصحیح وتجزیه وتحلیل اطلاعات به مراکز سلامت محیط و کار

ط) عضویت درکمیته ها ، کمیسیون ها، شوراها وجلسات کارگروه وگروههای کارشناسی

عضویت درکارگروه بهداشت و درمان حوادث وسوانح غیر مترقبه استان

عضویت در گروههای کارشناسی زیر مجموعه کارگروه تخصصی سلامت وامنیت غذایی شهرستان

عضویت درکمیته اجرائی کاهش آلودگی هوای شهرستان

    عضویت درکمیته ا تلاف سگهای ولگرد

    عضویت در کارگروه مدیریت پسماندها

    عضویت در کارگروه تدفین اجساد در بلایایطبیعی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب