شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام ونام خانوادگی: رحیمه کتایونی

سمت: مسئول واحد بهداشت روان

شماره تلفن واحد بهداشت روان: 34277362

 

 

 

شرح وظایف مسئول واحد سلامت روان، اجتماعی وپیشگیری از اعتیاد:

هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و اعتیاد وسوء مصرف مواد تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه

مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی یا اساتید و مسئولین سازمان‌های ذیربط جهت تبادل نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح شهرستان

پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان

جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی

هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه

آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران

پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی

شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف

ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

ارائه حمایت‌های روانی و اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

 پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

آموزش مهارت‌های زندگی و مهارتهای فرزند پروری

پذیرش بیماران و انجام درمان‌های غیر دارویی، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی

تشکیل کمیته های پیشگیری از اعتیاد وپیگیری واجرایی مصوبات کمیته

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب