شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آزمایشگاه مرکزی : خانم الهه امان الله پور، کارشناس مسئول ، مدرک کارشناس علوم آزمایشگاهی
تلفن: 04434278364
کارشناسان شاغل در آزمایشگاه :
زینب نعمتی ، رعنا محرمی و پگاه موسوی
شرح وظایف : نظارت وکنترل درخواستهای مربوط به تجهیزات وموادمصرفی آزمایشگاههاوکارگاهها براساس نیازوصرفه وصلاح واحد
اخذ مجوزهای لازم جهت احتساب هزینه خرید تجهیزات در قالب بودجه پژوهشی
ارتباط مستمر باکارشناسان آزمایشگاه وکارگاه ومدیران گروههای آموزشی درحل وفصل مسایل مربوط به آزمایشگاهها و کارگاهها
پیشبینی وبرنامه ریزی جهت تاسیس آزمایشگاهها و کارگاههای موردنیازگروههای آموزشی
انجام هماهنگی های لازم جهت تعمیر، سرویس و یا کالیبراسیون تجهیزات موجود
اجرای دقیق بخشنامه های سازمان مرکزی ویاداخلی واحد درخصوص آزمایشگاهها و کارگاهها
هماهنگی مرخصیها وماموریتهای کارکنان تحت نظارت این اداره
هدف:
1- انجام آزمایشات پیشگیری از بروز تالاسمی (پیش از ازدواج)
۲- آزمایش کنترل دیابت و فشار خون
۳- انجام آزمایشات ابلاغی سازمان در غالب گروه های سنی
۴- انجام آزمایشات تاییدیه کم کاری تیروئید نوزادان
۵- انجام آزمایشات تحت مراقبت از جمله آزمایش سل - مالاریا - سالک - قارچ - التور و بیماری های منتقله از اب و غذا
۶- آزمایشات قبل از استخدام
۷- آزمایشات مربوط به کسبه
۸- آزمایشات کنترل زنان باردار و پیش از بارداری
۹- آزمایش عدم اعتیاد
۱۰- ارجاع نمونه های سرخک - سرخجه - دیفتری - جذام - سیاه سرفه - آنفلوانزا - کروناویروس - لپتوسپیروز به سطح بالاتر دانشگاهی جهت بررسی و انجام آن

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب