شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسول واحد نظارت بر مواد غذایی : مهدی علیزاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی صنایع غذایی

تلفن1 : 34272779-044

 

 

 

شرح و وظایف کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

بررسی و صدور مجوزهای بهداشتی شامل پروانه‌های بهره‌برداری بهداشتی، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت جهت کلیه موسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

نظارت مستمر بر فعالیت مراکز تولید و بسته‌بندی مواد خوراکی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی، ‌سردخانه‌ها، ‌انبارهای نگهدای مواد غذایی‌ و معرفی متخلفین به مراجع قضایی و ذیصلاح

بررسی و صدور مجوزهای ورود و ترخیص مواد خوراکی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی جهت ارائه به گمرک

بررسی و صدور گواهی‌های بهداشت برای صادرات مواد خوراکی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی

آموزش مسئولین فنی کارخانجات و همچنین آموزش همگانی در زمینه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

همکاری در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق یا عرضه غیرمجاز اقلام خوراکی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی

رسیدگی به شکایات مردمی در مورد کیفیت مواد خوراکی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی مجاز تولید داخل و وارداتی

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب