شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معاونت بهداشتی مرکز بهداشت :  دکتر نسرین اباذری

مدرک تحصیلی : دکترای عمومی

تلفن : 34277482-044 

 

پست الکترونیکی2 : @UMSU.AC.IR

 

شرح وظایف معاونت بهداشتی مرکز بهداشت :

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب