شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی :

 

ردیف

مرکز خدمات جامع سلامت

شماره تلفن

     

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری یولاگلدی

04434352814

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری مرگنلر

04434353737 و 34353817

 

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تازه کند

04434323355

 

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مخور

04436547434

 

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صوفی

04434354216

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب