شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مسول واحد روابط عمومی : توران حبیبی
 
مدرک تحصیلی : -
 
تلفن1 : 34272443-044
 
 
روابط عمومی یکی از واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان میباشد و مستقیما" زیر نظر مدیریت شبکه بهداشت فعالیت مینماید و مسئولیت انجام فعالیتهای مربوط به روابط عمومی طبق شرح وظایف روابط عمومی را بعهده دارد از سایر فعالیت ها میتوان موارد ذیل را اشاره کرد:
فعالیت های مربوط به دبیرخانه کمیته های عفاف و حجاب شبکه،کمیته پیشنهادات ،تحول اداری ،بازگشایی صندوق های نظرسنجی و جلسات و مراسمات ملی و مذهبی
 
شرح وظایف واحد روابط عمومی :
 
 
. انعکاس و اطلاع رسانی از مراسمات ، برنامه ها ، بخشنامه ها و اخبار دانشگاه در بین کارکنان شبکه با استفاده از پانل و بولتن داخلی
. انتخاب رابط روابط عمومی در بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی جهت تسریع در امور مربوط
. برگزاری جلسات ، مراسم ویژه و برنامه های کلی شبکه به مناسبت های مختلف ( روز ماما ، بهورز ، پرستار ،هفته سلامت و )
. انعکاس سریع خبر کلیه انتصابات ،اخبار و تغییرات قابل ذکر در شبکه به روابط عمومی دانشگاه جهت انعکاس آن در ماهنامه همکاری
. ارتباط تنگاتنگ با مطبوعات و رسانه های گروهی و محلی و ارسال اخبار شبکه به آنها و دریافت انتقادات و پیشنهادات با هماهنگی کامل روابط عمومی دانشگاه
. هرگونه مصاحبه و یا تهیه گزارش به رسانه های گروهی از طریق روابط عمومی شبکه و با هماهنگی کامل روابط عمومی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود
. شرکت مسئول روابط عمومی شبکه در تمام نشستها و جلسات رسمی شبکه
. مشارکت در غم و شادی کارکنان . مشارکت در برنامه های مذهبی و نماز جماعت
. تهیه عکس ، اسلاید و فیلم از فعالیت های شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی و ایجاد آرشیو سمعی بصری و ارسال نمونه هایی از آن به روابط عمومی دانشگاه
. تهیه جوابیه به مندرجات مطروحه در مطبوعات یا صدا و سیما در ارتباط با مسایل شبکه مربوطه و ارسال سریع آن به روابط عمومی دانشگاه جهت تهیه و تدوین پاسخ و ارسال به رسانه ها و صدا و سیما
. هماهنگی کلیه برنامه های اجرایی و اداری واحد با بالاترین مقام مسئول در شبکه
 
 
تنظیمات قالب