شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد تجهیزات پزشکی :  عسگر دلائی میلان

مدرک تحصیلی : کارشناسی تجهیزات پزشکی

تلفن : 34277462-044

 

شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی :

1- پیگیری و نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی
2- پیگیری و نظارت بر سرویس دوره ای تجهیزات پزشکی
3- انجام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
4- راند روزانه تجهیزات پزشکی
5- انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی
6- انجام بازدید دوره ای از تجهیزات پزشکی
7- خرید تجهیزات پزشکی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب