شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد تاسیسات : مهدی فروزان

 

تلفن1 : 34277482-044  داخلی : 180

 

شرح وظایف واحد تاسیسات بیمارستان :

- بررسی وراهبری کارهای تاسیسات ساختمان 

- کارشناسی کلیه کارهای فنی موجود درساختمان

- راهبری شرکت تاسیسات نگهداری تاسیسات ساختمان

- مشارکت درطرحهای تاسیساتی وطراحی کلی آنان جهت ساختمان

- درخواست خرید اقلام درخواستی فنی به یگانهای دیگر ساختمان

- ارائه مشورت در خصوص امور فنی به مدیریت ساختمان

- رابط امور فنی مابین مدیریت ساختمان  و مدیریت فنی دانشگاه

- ایجاد هماهنگی های لازم مابین پرسنل ساختمان  و شرکت تاسیساتی

- دادن آموزشهای فنی به پرسنل شرکت وکارآموزان

- ارائه دادن راهکارهای مفیددربهینه سازی مصرف درساختمان مرکزی

- ایجاد هماهنگی بین مدیریت ساختمان  و پیمانکارهای تاسیساتی

مدیریت لازم درمورد مصرف اقلام خریداری شده تاسیساتی

ارائه لوازم مورد نیاز تاسیساتی به شرکت نگهدارنده تاسیسات ساختمان

رسالت واحد :

واحد تاسیسات بیمارستان شهدای شوط  از زمان تأسیس و راه اندازی مرکز (سال 1391) تاسیس و راه اندازی گردیده است و وظیفه نگهداری و تعمیر سیستم ها و تجهیزات تاسیساتی را عهده دار می باشد.

پیغام مدیر واحد :

من و کلیه همکارانم تمام سعی و تلاش خود را در جهت رسیدن به اهداف این واحد که اصلی ترین آن بالا بردن سطح کیفی کار و حرکت در جهت نزدیک شدن به استاندارد های جهانی است به کار خواهیم بست.

 

سرویس های قابل ارائه در این واحد:

- نظارت بر انجام امور فنی مربوط به نگهداری ساختمان ها و تاسیسات آب ، برق ، آسانسور و سیستم های برودتی و حرارتی

- نظارت بر انجام کارهای ساختمانی شامل عملیات سفت کاری ، عایق کاری ، کف پوش کاری فلزی ، چوبی

- انجام تعمیرات جزیی در بیمارستان مانند تزئینات پرده و شیشه بری و کارهای متفرقه ساختمانی و ....

- نظارت بر سیستم برق اضطراری

- نظارت بر امور تاسیسات سیستم تاسیسات اکسیژن مرکزی ، سیستم بخار آب و...

- انجام بازبینی و اصلاحات فصلی

تنظیمات قالب