شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

" بیمارستان شهدا شوط "

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مساحت کلی:15 هکتار،زیربنا 14000 مترمربع

شرح وظایف کلی بیمارستان :بیمارستان عمومی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چارت سازمانی :بیمارستان دارای 60 تخت مصوب ،32 تخت موجود  و  28  تخت فعال میباشد. 

  معاونتهای موجود دربیمارستان :

بیمارستان دارای دو معاونت اداری واجرایی می باشد.

تعداد درمانگاه ها :درمانگاه بیمارستان شامل درمانگاههای تخصصی  زنان وزایمان - داخلی- قلب وعروق – اطفال وجراحی عمومی و همچنین درد و بیهوشی می باشد.

بخشهای درمانی :شامل بخشهای بستری :داخلی – اطفال – نوزادان - زنان وزایمان وجراحی عمومی-زایشگاه ،اتفاقات – همودیالیز

 اتاق عمل: بیمارستان دارای 2 اتاق عمل می باشد.

خدمات درمانی مورد ارائه دراورژانس بیمارستان:پذیرش کلیه بیماران اورژانس مراجعه کننده به بخش مذکور. 

بخشهای اداری شامل: ریاست-امورمالی-معاونت-فناوری اطلاعات و ارتباطات -درآمد-پذیرش وترخیص – بایگانی مدارک پزشکی –دبیرخانه–دفترپرستاری 

آزمایشگاه شامل: پاتولوژی-خون شناسی-بیوشیمی- سرولوژی –میکروب شناسی-انگل شناسی- تجزیه ادرار-سیتولوژی-بانک خون

سایر امکانات کلینیکی وپاراکلینیکی: تست ورزش-اکوکاردیوگرافی-نوارقلب-اندوسکوپی-فیزیوتراپی

رادیولوژی شامل : ماموگرافی-رادیولوژی-سونوگرافی

 

سیاست های اصلی بیمارستان شهدا شوط :

توجه به ایمنی بیماران

کاهش خطاهای پزشکی

ارائه خدمات بموقع و جامع به بیماران

کنترل عفونت بیمارستانی

ارتقای رضایت کارکنان و بیماران

توانمند سازی نیروی انسانی

رعایت کلیه موازین بهداشتی و درمانی

 

اجرای کامل استاندارد های اعتبار بخشی

 

 

 

آدرس : آذربایجان غربی، شوط، فلکه سرباز، نرسیده به خانه های سازمانی 

کد پستی : -

تلفن تماس : 34277482-044

شماره تماس بیمارستان              :          6 الی 34277481-044
فاکس بیمارستان                      :              34277480-044
ارتباط مستقیم با دفتر مدیریت       :               34277487-044
ایمیل                                    :               hospital.shout@umsu.ac.ir

 

                                                                   شماره تلفن های داخلی بیمارستان شهدای شوط

نام واحد

شماره تلفن



 

نام واحد

شماره تلفن

 

نام واحد

شماره تلفن

آزمایشگاه

108

بهداشت محیط

 

انبار تجهیزات

175

آشپزخانه

179

پزشک اتفاقات

131

انبار تدارکات

175

آمار- معاون اجرایی

           

تاسیسات

180

انبار دارویی

175

بایگانی پزشکی

119

تاسیسات انبار

180

 

 

انتظامات - حراست

113

تجهیزات پزشکی

 

مدیریت

110

اتاق عمل

164

تدارکات

175

مرکزاورژانس

122

اتاق عمل ریکاوری

164

ترخیص بخش

119

مرکز تلفن

101

اموال - جمعدار

 

امور مالی

117

نگهبانی بخش

113

بخش ICU

134

داروخانه

137

نگهبانی پانسیون

113

بخش اطفال

143-141

داروخانه اتاق عمل

164

بهبود کیفیت

111

بخش جراحی زنان

143-141

 

 

IT

111

بخش جراحی مردان

143-141

درآمد

117-107

اتاق دوربین

 

بخش داخلی

143-141

درمانگاه

 

غربالگری

243

بخش همودیالیز

140

سوپروایزر 114-116

 

 

بخش  CCU

 

رادیولوژی 123
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب