شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بخش جراحی عمومی بیمارستان : شهلا قاسم پور

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

یتعداد تخت فعال : 5

تلفن تماس : 34277468  داخلی : 143 و 141شرح وظایف بخش جراحی عمومی بیمارستان :کیسهای بستری :
بیماران بستری شده در این بخش شامل:هرنیا،هموروئید،کوله سیستکتومی،هدتروما،افتادن از بلندی،انواع آبسه،هیدروسل،لاپاراتومی،آپاندکتومی، دل درد،چاقوخوردگی،تیرخوردگی،عفونت زخم و...

قوانین و مقررات بخش :
1- ساعت ملاقات 4-3 بعدازظهر می باشد.
2-خودداری از کشیدن سیگار و عدم استفاده از موبایل با بالین بیمار توسط همراهان
3-هر بیمار می تواند فقط یک همراه داشته باشد.
4-به همراه داشتن اقلامی مانند پتو و سبد مواد غذایی(به جز وسایل شخصی) ممنوع می باشد.
5-در ساعت راند پزشکان حضور همراه بر بالین بیمار ممنوع می باشد.
6- دادن غذا از راه دهان به بیمار و نیز پایین آوردن وی از تخت بدون مشورت با پزشک و پرستار ممنوع می باشد

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب