شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بخش اطفال بیمارستان : شهلا قاسم پور

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

یتعداد تخت فعال : 5

تلفن تماس : 34277468  داخلی : 143 و 141شرح وظایف بخش نوزادان بیمارستان :

 

کیسهای بستری :
عفونت های روده ای اطفال - عفونت ادارای -فتوتراپی - Poor feeding 
قوانین و مقررات بخش :

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب