شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی مسئول واحد : آقای محمد دهقانی
تحصیلات: کارشناس علوم آزمایشگاهی
تلفن داخلی : 106
 
پیغام رئیس بخش:  
 
اگر چه خون گرم و یا خون سرد باشیم اهداء آن قرمز و حیات بخش است .
 
 
 
اطلاعات بخش:
 
سال راه اندازی: 1391 همزمان با راه اندازی مرکز 
 
 
 
فعالیتهای این بخش:
 
1-ارسال خون و فرآورده های خونی استاندارد به کلیه بخشهای مرکز و آموزش دانشجویان و اطلاع رسانی.
 
3- تشخیص آنتی بادی واکنش دهنده Antibody detection
 
4- تائید آنتی بادی واکنش دهندهAntibody Identification
 
5- تهیه خون سازگار برای بیمارانی که آنتی بادی غیرمنتظره unexpected Ab در خونشان مشخص شد.
 
6- تشخیص زیر گروههای خونی ABO در موارد ضروری و همچنین تشخیص Dweak و یا Du درمواردیکه تشخیص سیستم Rh مشکل می شود.
 
7- تهیه (Standard Operation Procedure) SOP برای بانک خون و بانک خونهای استان.                                                                  
 
 
 
  
 
 فرایند های کلی واحد:
 
1- تحویل خون و فرآوردها از مرکز انتقال خون استان
 
2- آزمایشهای لازم جهت سازگاری خون با بیمار
 
3- ثبت خون و فرآورده ها در بانک خون مرکز پزشکی الزهرا
 
4- نگهداری صحیح طبق استاندارد های بین المللی (American Association of Blood Bank) AABB
 
5- تحویل خون و فراورده های خونی به بخشها طبق فرم استاندارد سازمان انتقال خون ایران
 
 
 
 مقررات و دستورالعمل های واحد: 
 
تبعیت از مقررات اداری و فنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و سازمان انتقال خون ایران
 
انجام آزمایش های فنی بانک خون طبق SOP
 
 
 
 فرمهای بانک خون
 
فرم درخواست گلبول قرمز شسته شده
 
فرم درخواست پلاکت آفرزیس
 
فرم درخواست خون گرم تایید نشده
 
فرم درخواست خون و فراورده اشعه دیده
 
 
 
مطالب آموزشی
 
Blood Banking and  Immunohematology
 
Comparison evaluation of infants fetal erythrocytes with hemolytic disease of newborn(HDN), in maternal blood using two flow cytometry methods
 
ABO Blood Group System
 
Blood Component Preparation and Therapeutic Utilization
 
Current Methods in Pre transfusion testing relevance of antibody screerning
 
The D Antigen and its Historical context
 
Adverse Effects of Blood Transfusion
 
Selection of Components When ABO-ldentical Donors Are Not Available
 
Quality control and QA 
 
 Investigation of Acute Transfusion Reactions ISBTI 2007
 
کاربرد انتقال خون
 
هموویژلانس
 
پلاسما فرز درمانی
 
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی طب انتقال خون بیمارستانها
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب