شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بخش اورژانس بیمارستان : اشرف علیزاده

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

یتعداد تخت فعال : 5

تلفن تماس : 34277468  داخلی : 122 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب