شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد انبار مرکزی ملزومات و تجهیزات : شهرام زینال نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناس

تلفن1 : 34277482-044  داخلی : 175

 

شرح وظایف واحد  انبار مرکزی ملزومات و تجهیزات بیمارستان :


1. کنترل سفارش برای کالاهای پر مصرف
2. کنترل و بررسی میزان مصرف کالاهای واحدها و بخش های درمانی در طول ماه
درخواست خرید کالا جهت انبارها با توجه به نقطه سفارش و درخواستهای بخشها
3. تحویل درخواستها به تدارکات جهت خرید
4. تحویل اجناس خریداری شده توسط تدارکات طبق مقررات قانونی
5.صدور رسید و حواله انبار برای کالاها
6. چیدمان و بسته بندی اقلام خریداری شده
7. برنامه ریزی و زمانبندی برای توزیع کالا بصورت در هر ماه
8. توزیع کالا طبق برنامه زمانبندی شده در بخشها
9. صدور حواله جهت بخشها و تحویل کالا طبق حواله به واحدهای مختلف
10. رایانه ای کردن تمام اسناد و مدارک انبارها
11. بررسی اسناد و بایگانی اسناد

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب