شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول اتاق عمل بیمارستان :باقر علیزاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی اتاق عمل 

تلفن تماس : 34277468  داخلی 164 

شرح وظایف اتاق عمل بیمارستان :

۱-برنامه ریزی ماهیانه کشیک اتاق عمل

۲-برنامه ریزی فعالیت روزانه کارکنان اتاق عمل

۳-برنامه ریزی اعمال جراحی پزشکان

۴-برنامه ریزی روزانه و هفتگی ضد عفونی و استرلیزاسیون فضای اتاق عمل و تجهیزات

۵-برنامه ریزی آموزشی کارکنان اتاق عمل

۶-نظارت بر عملکرد کارکنان اتاق عمل

۷-نظارت بر رعایت معیارهای رفتاری شغلی و اخلاقی کارکنان

۸-نظارت بر استرلیزاسیون و انجام صحیح ضد عفونی اتاقهای عمل و تجهیزات موجودی در آن

۹-کنترل فضای فیزیکی اتاق های عمل

۱۰-نظارت بر گزارشات روزانه پرستاری

۱۱-نظارت بر نحوه صحیح استفاده و نگهداری از نجهیزات موجود در اتاق عمل

۱۲-صدور دستورات لازم به پرسنل اتاق عمل و هوشبری

۱۳-صدور دستورات لازم به خدمات شاغل در اتاق عمل

۱۴-ارزشیابی عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی کارکنان

۱۵- برآورد نیروهای مورد نیاز در اتاقهای عمل

۱۶-برآورد داروها و تجهیزات مورد نیاز اتاق عمل

۱۷-برآورد نیازهای فضای فیزیکی اتاق عمل

۱۸-ارزشیابی ماهانه و سالانه کارکنان اتاق عمل

۱۹-درخواست نیروهای مورد نیاز اتاق عمل

۲۰-درخواست دارو و تجهیزات اتاق عمل

۲۱-درخواست نیازهای فیزیکی اتاق عمل

۲۲-آموزش وظایف محوله و قوانین و مقررات موجود در بخش

۲۳-آموزش نحوه استفاده صحیح از تجهیزات موجود در بخش

۲۴-تشکیل جلسه آموزشی درون بخشی

۲۵-تشکیل جلسه اداری درون بخشی

۲۶-شرکت در جلسات آموزشی بیمارستانی و ستادی

۲۷-شرکت در جلسات کمیته های مختلف

۲۸-شرکت در جلسات اداری بیمارستان

۲۹-ارائه گزارش فعالیتهای روزانه به مقام مافوق

۳۰-ارائه گزارش آمار روزانه و ماهانه به مقام مافوق

۳۱-ارائه گزارش عملکرد سالانه به ریاست بیمارستان

۳۲-ارائه گزارش مشکلات و کمبودهای موجود در بخش به رئیس بیمارستان

شــرح وظایــف متخصص زنان و زایمان

۱-انجام معاینه تشخیص و درمان اعمال جراحی تخصصی و ویزیت روزانه بیماران بستری در بخش زنان و مامائی.

۲-ویزیت بیماران مراجعه کننده به بخش و درمانگاه.

۳-حضور در اتاق عمل و انجام اعمال جراحی.

۴-همکاری با سایر بخشها و هماهنگ نمودن برنامه های اجرایی

۵-کشیک بخش اورژانس.

۶-راهنمایی بهداشتی و تغذیه ای مربوط به زنان باردار و مادران و نوزادان.

۷-اجرای برنامه های بهداشت و تنظیم خانواده

۸-طرح و برنامه ریزی در رشته های مختلف بهداشتی و درمانی نظیر برنامه های پیشگیری، بهداشت مادران و کودکان رسیدگی به امور کودکان و تنظیم خانواده.

۹-شرکت در برنامه های آموزشی کارورزان و دانشجویان و تدریس به آنان در صورت لزوم.

۱۰-تهیه مقالات علمی و انتشار آنها در مجلات مختلف پزشکی و علمی و معرفی آنها در سمینارها و کنفرانسهای مربوط.

۱۱-رعایت ضوابط و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مصوبه بیمارستان.

۱۲-اجرای برنامه های مربوط به رشته تخصصی

۱۳-تهیه و تنظیم برنامه های تحقیقاتی و یا بررسیهای بهداشتی در حوزه عملکرد.

۱۴-تعیین استاندارد امور مربوط به رشته های مختلف در زمینه تخصصی.

۱۵-تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق

شــرح وظایــف پزشـک جـراح

۱-  معاینه بیمارانی که احتیاج به عمل جراحی دارند

۲-  صدور دستورات لازم برای انجام آزمایشات آزمایشگاهی و رادیولوژی

۳-  سئوال از بیماران در خصوص سابقه بیماری و وضع خانوادگی از لحاظ بیماری

۴-  انجام عملیات جراحی لازم در بیمارستان یا عملیات جراحی ساده و کوچک در درمانگاه

۵-  صدور دستورات دارویی و غذایی برای بیماران عمل شده

۶-  اقدام لازم برای رفع احتیاجات از قبیل لوازم کار و دارو و غیره

۷-  همکاری با سایر پزشکان و مؤسسات بهداشتی و درمانی بمنظور بالابردن سطح بهداشت عمومی

شــرح وظایــف پزشک متخصص بیهوشی

۱-معاینه بیمار از نظر قلب و فشار خون قبل از عمل و اقدامات لازم قبل از اعزام بیمار به اطاق عمل

۲-تزریقات مربوطه جهت بیهوشی

۳-بیهوش کردن بیمار در تمام مدت عمل و تعقیب بیمار تا خاتمه عمل جراحی از نظر بیهوشی

۴-نظارت بر به هوش آمدن بیمار بعد از عمل و سایر اقدامات احتیاطی مربوطه

۵-انجام کشیک بصورت آنکال در بخش جراحی در مواقع اورژانس

شــرح وظایــف کارشناس هوشبری

۱-بررسی پرونده بیمار و آزمایشات وی قبل از عمل

۲-مشورت با رئیس گروه بیهوشی و تصمیم گیری در مورد نوع بیهوشی (عمومی- ناحیه ای) با توجه به وضعیت بیمار و نتایج آزمایشات بعمل آمده.

۳-مشورت رئیس با گروه بیهوشی و تصمیم گیری در مورد میزان و نوع داروی مورد نیاز بیمار

۴-مشورت رئیس با گروه بیهوشی و تصمیم گیری در مورد میزان مایعات و خون مورد نیاز بیمار

۵-تحت نظر داشتن بیمار در پایان عمل و انتقال بیمار به ریکاوری تا هوشیاری کامل و ترخیص از ریکاوری

۶-لوله گذاری و احیاء قبلی،ریوی در بخشهای مراقبتهای ویژه و بخشهای مورد نیاز

۷-بررسی بیمار از نظر احتیاج به دستگاه تنفس مصنوعی همچنین بررسی وضعیت بیمار از نظر گازهای خونی در بخشهای مراقبتهای ویژه

۸-دادن بیهوشی به بیماران تاریسک سه (در بیمارستانهائی که پزشک متخصص بیهوشی وجود داردتحت نظر رئیس گروه بیهوشی یا رئیس بخش بیهوشی و در مراکزی که پزشک متخصص بیهوشی وجود ندارد با نظارت و مسئولیت جراح مربوطه)

۹-گذاشتن آرترلاین در بخشهای مراقبتهای ویژه، اورژانس و بخشهای مورد

شــرح وظایــف تکنسـین و کاردان اتاق عمل

۱-دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

۲-اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاهها و تجهیزات مورد نیازجهت عمل جراحی قبل از شروع عمل (شامل ساکشن، دستگاه الکتروکوتر، چراغ سیالتیک و ... ) و گزارش هر گونه نقص یا خرابی

۳-اطلاع از وجود لوازم و امکانات مورد نیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی و کمبودها و نقایص

۴-آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضدعفونی و بکارگیری آنها

۵-کنترل اطاق عمل از نظر نورکافی، سیستم برق رسانی، درجه حرارت، رطوبت، پاکیزگی، ایمنی و ...

۶-آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی

۷-کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز (مانند اجازه عمل و آمادگیهای عمل، داروهای قبل از عمل، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیورآلات و...)

۸-کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل

۹-ایفای نقش سیار قبل از عمل

۱۰-برقراری ارتباط با بیمار / کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی/ کنترل نام بیمار با پروندهه و لیست عمل و دستبند مشخصات/ هدایت بیمار به تخت عمل/ قراردادن بیمار بر روی تخت به نحوی که هیچگونه صدمه ای به وی وارد نگردد و پوشش او حفظ شود ...

۱۱-تنظیم تخت جراحی و چراغها بر حسب نوع و ناحیه عمل

۱۲-قرار دادن کلیه دستگاهها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز

۱۳-ایفای نقش سیار حین عمل

۱۴-حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار/ کمک به پرستار اسکراب و جراحان در پوشیدگان/ دستکش و ... / باز نمودن پوشش های اولیه بسته های استریل و نخها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها/ پرب منطقه عمل (با توجه به همگن بودن جنسیت)/ شمارش و ثبت نخ، گاز، لنگاز، درن و ... بهمراه تیم جراحی و جمع آوری آنها پس از استفاده/کنترل رعایت نکات استریل در حین عمل/ پیش بینی نیازمندیهای گروه جراحی و آماده نمودن آنها/ توجه و تشخیص تغییر در وضعیت بیمار، گزارش به تیم و تامین نیاز وضعیت جدید در جهت اصلاح تغییر بوجود آمده/نگهداری و جمع آوری نمونه بر طبق سیاست بیمارستان و ثبت مشخصات بر روی ظرف حاوی نمونه و گزارشات مربوط به آن و فرستادن آن به آزمایشگاه بر طبق دستورالعمل و دریافت رسید/ ثبت و کنترل زمانهای درخواست شده گروه جراحی مانند زمان تورنیکت.

۱۵-ایفای نقش سیار پس از پایان عمل

۱۶-کمک در پانسمان محل جراحی/ برداشتن پوششها و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوری/ تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتدای عمل ثبت گردیده بود/ خارج نمودن وسایل مربوط به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدی

۱۷-ایفای نقش دست شسته در حین عمل

۱۸-دست شستن بر طبق دستورالعمل / پوشیدن گان و دستکش استریل / پوشاندن میزها و با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روی آنها (شامل وسایل جراحی، نخ، درنها، گاز و ...) / شمارش و کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده (گاز، قیچی، پنس، سوزن، نخ، درنها و ...)در شروع و در طول عمل و پایان عمل به همراه فرد سیار / کنترل لوازم جراحی درون ست های جراحی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحی/ کمک در شستن نهایی پوست بیمار (درپ) و پوشاندن بیمار با پوششهای استریل

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب