English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨

         

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادکی : دکتر رضا قربانی           

        

مدرک تحصیلی:   متخصص داخلی

سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان شوط

شماره تماس : 34272443-044