English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨


 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر فرید میثمی

پست مربوطه      :   سرپرست بیمارستان شهدای شهرستان شوط

 تلفن تماس       :  34277486-044 
   
تلفن داخلی       :
     242