English | صفحه اصلی | آرشیو اخبار | چارت سازمانی | تماس با ما    امروز: پنج شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٢

IT BANNER1

 

مسئول واحد فناوری اطلاعات :  مرتضی دریانی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر 

تلفن1 : 34277482-044  داخلی : 111

تلفن2 : 34277485-044

پست الکترونیکی1 : MORTAZA.DARYANI@GMAIL.COM

پست الکترونیکی2 : DARYANI.MORTAZA@UMSU.AC.IR


شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان :

 

. هماهنگ کردن برنامه های واحد تحت سرپرستی به خط مشی سازمان مربوط
. مطالعه وارزیابی پیشرفتهای حاصله در زمینه فناوری سخت افزار ونرم افزار به منظور ارتقای سطح کارایی واحد مربوط
. بررسی وتاییدتقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی وامکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط
. اظهار نظر درمورد سیستمهای طراحی شده با امکانات سخت افزاری ونرم افزاری موجود
. اجرا وبکارگیری آخرین یافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی واحد مربوطه
. نظارت برکاربرد مناسب فناوری اطلاعات درواحد مربوطه به منظور بهره وری سیستم
. پیش بینی آموزشهای لازم درخصوص فناوری اطلاعات (IT) وبرنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقای توان تخصصی کارکنان واحد مربوط
. برنامه ریزی لازم در خصوص نگهداری واستفاده بهینه از امکانات
. مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحی وپیاده سازی سیستمهای کاربردی
. اظهار نظر درخصوص نوآوریها وطراحیهای جدید فن آوری اطلاعات
. تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام بالاتر
. انجام سایرامور مربوط