English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠

         

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادکی : دکتر عطاالله رضائیه آزادی        

        

مدرک تحصیلی:   پزشک عمومی

سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان شوط

شماره تماس : 34274087-044