English | صفحه اصلی | آرشیو اخبار | چارت سازمانی | تماس با ما    امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

 

تاریخچه مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط

 


ردیف نام مدیر شبکه مدرک

از سال

تا سال

1

دکتر فرزاد ولی زاده

جراحی عمومی

29/6/1391

18/4/1393

2

دکتر توحید کرمی

متخصص بیهوشی

18/4/1393

2/3/1395

3

دکتر فرید میثمی

متخصص پاتولوژی و آزمایشگاهی

2/3/1395

23/11/1396

4

دکتر محمد رضا مینایی

جراحی عمومی

23/11/1396

3/6/1398

5

دکتر رضا قربانی

متخصص داخلی

3/6/1398

9/10/1400

6

دکتر رحیم صمدی

پزشک عمومی

9/10/1400

11/5/1400

7

دکتر عطاء الله رضائیه آزادی

پزشک عمومی

11/5/1400

14/8/1401

8

دکتر سعید اسمعیل پور

متخصص داخلی

6/7/1401

*****