English | صفحه اصلی | آرشیو اخبار | چارت سازمانی | تماس با ما    امروز: پنج شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٢

منشور اخلاقی بیمارستان شهدای شوط


با احترام فراوان ، از آنجا که خدمت به خلق ، اکرام و جلب رضایت آنان در انجام امور محوله از عبادات بوده و موجب رضایت خداوند باری تعالی را فراهم می سازد ، ما مدیران و کلیه کارکنان این اداره خود را از خدمت گزاران مردم دانسته و در راه رسیدن به مقصود خود که همانا تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان است هم پیمان شده تا بر باورهای زیر هم عقیده و استوار باشیم .
- ما خدمت به مردم و اکرام و احسان و پاسخگویی به آنان را تکلیف الهی ، وظیفه قانونی و انسانی خود می دانیم و مصمم هستیم آن را همواره محقق کنیم .
- خدمت ما همواره مزین به سرعت ، دقت ، صداقت ، امانت ،نظم و خوش خلقی و گشاده روئی شجاعت و تدبیر و آینده نگری خواهد بود .
- ما با التزام به وحدت ، خرد جمعی ، مشارکت همگانی را منشا توفیق و مایه آبرومندی در پیشگاه خداوند و مردم دانسته و برای تحقق آن مجدانه می کوشیم .
- ما مصمم هستیم زمینه مساعد برای رشد معنوی و مادی اعضای دانشگاه و توسعه ظرفیت یادگیری برای آنان را فراهم کرده و نسبت به سلامت تن و روان و اندیشه همه ابواب جمعی اهتمام ورزیم .
- ما معتقدیم تبعیض پدیده شومی است که یاس و ناامیدی را حاکم می گرداند و شایسته سالاری بر مبنای عدالت و ضوابط را همواره محقق خواهیم کرد .
- ما از مسئولیت خود در برابر مصونیت جامعه خویش و همه انسانها از امراض و بیماریها آگاهیم و بدون وقفه با هوشیاری بر صیانت از سلامتی و بهداشت نسل حاضر و نسلهای آینده کوشش می نماییم .
- صرفه جوئی ، ارتقاء بهره وری ، بهبود مستمر در همه ابعاد و روشها و احترام به یکدیگر و محبت و الفت در محیط کار و خانواده و جامعه هدف همیشگی ماست . بنابراین
در پاره ای موارد اگر خواسته شما انجام نشود علت آن محدودیت امکانات بوده و یا از حیطه اختیارات ما بیرون بوده و یا خلاف قانون می باشد . لذا خواهشمند است ضمن درخواست امور بر اساس منطق ، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت بهبود و ارائه خدمان مستقیما به اینجانب ارائه نموده و یا در صندوق پستی 196 شهرستان شوط بیاندازید .                                                                           

               ریاست بیمارستان شهدای شوط