English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠


نوبت دهی درمانگاه به صورت حضوری انجام می شود .
نوبت دهی جهت پزشکان اطفال ، جراحی عمومی ، داخلی و قلب و عروق به صورت روزانه و سایر پزشکان به صورت ماهانه و طبق برنامه تنظیمی درمانگاه انجام می شود . در ضمن روزانه برای هر متخصص تعدادی رزرو نوشته می شود که چنانچه بیماران قبلی مراجعه ننمودند ؛ به آنها نوبت داده می شود .