English | صفحه اصلی | آرشیو اخبار | چارت سازمانی | تماس با ما    امروز: جمعه ٠٧ بهمن ١٤٠١


نوبت دهی درمانگاه به صورت حضوری انجام می شود .
نوبت دهی جهت پزشکان اطفال ، جراحی عمومی ، داخلی و قلب و عروق به صورت روزانه و سایر پزشکان به صورت ماهانه و طبق برنامه تنظیمی درمانگاه انجام می شود . در ضمن روزانه برای هر متخصص تعدادی رزرو نوشته می شود که چنانچه بیماران قبلی مراجعه ننمودند ؛ به آنها نوبت داده می شود .