English | صفحه اصلی | آرشیو اخبار | چارت سازمانی | تماس با ما    امروز: پنج شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٢

 

مسئول واحد اورژانس : اشرف علیزاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری

تلفن1 : 34277482-044  داخلی : 122

 

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات بیمارستان :

 

 

علاوه بر وظایف عمومی و وظایف تخصصی کارشناس فوریت های پزشکی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای حرفه ای به شرح ذیل می باشد:

 

- تریاژ کردن بیمار

 - معاینه بیماران و مصدومین در صورت امکان و اطلاع موارد و یافته ها به پزشک مربوطه

 - انجام کمک های اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان

 - کنترل علایم حیاتی بیمار از قبیل فشار خون ، نبض ، تنفس و غیره

 - کمک در کنترل حادثه و ایجاد محیط مناسب برای اقدامات درمانی

 - پوشاندن و بانداژ زخم ها

 - آتل بندی اندام های آسیب دیده

 - گرفتن IVLINE (رگ باز) و تزریق داخل وریدی

  گرفتن EKG (نوار قلب) و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی

 - انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات ABCD (اقدامات ضروری اولیه درمان شامل دارو ، جریان خون ، مجاری تنفسی ، راه هوایی)

 - انجام عملیاتCPR (احیاء قلبی_تنفسی) پیشرفته در خصوص بیماران اورژانس

 - کنترل کامل جامبک دارویی و CPR یا کیت احیاء طبق چک لیست

 - انجام انتوباسیون (لوله تراشه) با کسب مجوز از پزشک مربوطه

 - تزریق و یا تجویز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک

- اجرای کامل دستورات دارویی و صادره از پزشک مرکز(در کدهای فاقد پزشک)

 - حضور مداوم و موثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبولانس (در زمان حمل بیمار)

 - تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان

 - تکمیل فرم ماموریت با دقت کامل و ثبت اطلاعات مورد نیاز

 - رعایت تمامی موازین آموزش دیده مربوط به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیماران تا رسیدن به مرکز درمانی

 - ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

 - داشتن  حسن خلق و همکاری لازم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش (رعایت طرح تکریم)

 - آمادگی در جهت انجام ماموریت امداد هوایی و موتور سیکلت ، آمبولانس دریایی ، شهری و بین شهری و همچنین حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پایگاه قانونی که جهت برنامه های مانوری و موقت )

 - آشنایی و انجام کمک های اولیه فوریت های خاص( بارداری و زایمان ، کهنسال،کودکان و نوزادان ، حالات روحی و روانی و ...)

 - آشنایی با اصول رهاسازی ،خارج نمودن صحیح مصدوم از خودرو یا محل حادثه ( خارج نمودن کلاه ایمنی موتور سوار بدون آسیب به نخاع گردنی  و ...)

 - همکاری با واحد دیسپچ(اپراتوری) و رعایت حسن خلق و همکاری توام با عزت و احترام با همکاران

 - ارائه مشاوره تلفنی و راهنمایی

 - هدایت و نظارت بر عملکرد تیم

 - تعویض ، مراقبت و نگهداری از تجهیزات داخل آمبولانس و ضد عفونی کردن تجهیزات آلوده به خون و ترشحات بیمار در صورت ضرورت

 - نگهداری و حمل صحیح عضو قطع شده امحاء و احشاء بیرون زده مصدوم

 

 کاردان فوریت پزشکی :


 - تریاژ بیمار در صورت عدم حضور پرستار

 - معاینه بیماران و مصدومین در صورت امکان وبنا به دستور پزشک مربوطه

 - کنترل علایم حیاتی بیمار از قبیل فشار خون ، نبض ، تنفس و غیره و گزارش به پزشک مربوطه

 - کمک در کنترل حادثه و ایجاد محیط مناسب برای اقدامات درمانی توسط پزشک مربوطه

 - پوشاندن و بانداژ زخم ها

 - آتل بندی اندام های آسیب دیده

 - گرفتن IVLINE (رگ باز)  و تعویض داخل وریدی

 - انجام مانیتورینگ قلبی و اقداماتABC (اقدامات ضروری اولیه درمان شامل جریان خون ، مجاری تنفسی ، راه هوایی)

 - انجام عملیات CPR (احیاء قلبی ،تنفسی) در خصوص بیماران اورژانس

 - همکاری با واحد دیسپچ(اپراتوری) و رعایت حسن خلق و همکاری توام با عزت و احترام با همکاران

 - آشنایی با اصول رهاسازی ،خارج نمودن صحیح مصدوم از خودرو یا محل حادثه و خارج نمودن کلاه ایمنی موتور سوار بدون آسیب به نخاع گردنی  و ...

 - تکمیل فرم ماموریت با دقت کامل و ثبت اطلاعات مورد نیاز

 - تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان

 - اجرای کامل دستورات دارویی و غیر دارویی صادره از پزشک مرکز(در کدهای فاقد پزشک)

 - تزریق و یا تجویز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک

 - داشتن  حسن خلق و همکاری لازم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش (رعایت طرح تکریم)

 - ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

 - رعایت تمامی موازین آموزش دیده مربوط به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیماران تا رسیدن به مرکز درمانی

 - آمادگی در جهت انجام ماموریت امداد هوایی ، موتور سیکلت ، آمبولانس دریایی ، شهری و بین شهری و همچنین حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پایگاه قانونی که جهت برنامه های مانوری و موقت )

 - کمک واحد درمانی و انجام ماموریت جدید در پایان عملیات و در حین بازگشت از ماموریت قبلی

 - تعویض ، مراقبت و نگهداری از تجهیزات داخل آمبولانس و ضد عفونی کردن تجهیزات آلوده به خون و ترشحات بیمار در صورت ضرورت

 - آشنایی و انجام کمک های اولیه فوریت های خاص( بارداری و زایمان ، کهنسال،کودکان و نوزادان ، حالات روحی و روانی و ...)