English | صفحه اصلی | آرشیو اخبار | چارت سازمانی | تماس با ما    امروز: پنج شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٢

مسئول واحد انبار مرکزی ملزومات و تجهیزات : شهرام زینال نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناس

تلفن1 : 34277482-044  داخلی : 175

 

شرح وظایف واحد  انبار مرکزی ملزومات و تجهیزات بیمارستان :


1. كنترل سفارش براي كالاهاي پر مصرف
2. كنترل و بررسي ميزان مصرف كالاهاي واحدها و بخش هاي درماني در طول ماه
درخواست خرید کالا جهت انبارها با توجه به نقطه سفارش و درخواستهای بخشها
3. تحویل درخواستها به تدارکات جهت خرید
4. تحویل اجناس خریداری شده توسط تدارکات طبق مقررات قانونی
5.صدور رسيد و حواله انبار براي كالاها
6. چیدمان و بسته بندی اقلام خریداری شده
7. برنامه ريزي و زمانبندي براي توزيع كالا بصورت در هر ماه
8. توزيع كالا طبق برنامه زمانبندي شده در بخشها
9. صدور حواله جهت بخشها و تحویل کالا طبق حواله به واحدهای مختلف
10. رایانه ای کردن تمام اسناد و مدارک انبارها
11. بررسی اسناد و بایگانی اسناد