English | صفحه اصلی | آرشیو اخبار | چارت سازمانی | تماس با ما    امروز: جمعه ٠٧ بهمن ١٤٠١

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : آقای شهرام زینال نژاد
نوع فعالیت : انبارداری
تلفن داخلي : 175

شرح مختصر از فعالیت واحد :

1. كنترل سفارش براي كالاهاي پر مصرف
2. كنترل و بررسي ميزان مصرف كالاهاي واحدها و بخش هاي درماني در طول ماه
درخواست خرید کالا جهت انبارها با توجه به نقطه سفارش و درخواستهای بخشها
3. تحویل درخواستها به تدارکات جهت خرید
4. تحویل اجناس خریداری شده توسط تدارکات طبق مقررات قانونی
5.صدور رسيد و حواله انبار براي كالاها
6. چیدمان و بسته بندی اقلام خریداری شده
7. برنامه ريزي و زمانبندي براي توزيع كالا بصورت در هر ماه
8. توزيع كالا طبق برنامه زمانبندي شده در بخشها
9. صدور حواله جهت بخشها و تحویل کالا طبق حواله به واحدهای مختلف
10. رایانه ای کردن تمام اسناد و مدارک انبارها
11. بررسی اسناد و بایگانی اسناد