English | صفحه اصلی | آرشیو اخبار | چارت سازمانی | تماس با ما    امروز: پنج شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٢

IT BANNER2

 

مسئول واحد فناوری اطلاعات : مرتضی دریانی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر 

تلفن1 : 34277482-044  داخلی : 111

تلفن2 : 34277485-044

پست الکترونیکی1 : MORTAZA.DARYANI@GMAIL.COM

پست الکترونیکی2 : DARYANI.MORTAZA@UMSU.AC.IR


شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات بیمارستان :


. نصب وراه اندازی سیستمهای کامپیوتری بیمارستان
. مشارکت درراه اندازی شبکه های کامپیوتری باهماهنگی مرکزITدانشگاه
. بازدید دوره ای ازرایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری
. انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت باهماهنگی مرکز IT دانشگاه
. آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری
. پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها با هماهنگی مرکزITدانشگاه
. ثبت لیست سخت افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند و ارائهآ ن به مرکزفن آوری اطلاعات
. همکاری درنصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود
. تهیه برنامه آموزشی برای کارکنان مربوط به واحد خود و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه
. همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیتها و سیستمها و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
. عیب یابی شبکه LANواحد مربوطه و رفع عیوب با هماهنگی مرکز IT دانشگاه
. نصب و راه اندازی نودهای جدید در واحد مربوطه و نظارت بر اجرای آن
. نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال به اینترنت و شبکه با هماهنگی مرکز IT دانشگاه
. تست و تأیید طرحهای شبکهLAN واحد مربوطه
. پیگیری علل سخت افزاری بروز اختلال یا قطع اینترنت
. بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود درشبکه بیسیم واحد مربوطه
. نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوط
. کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه وارائه گزارش مکتوب زیر نظرمرکز IT دانشگاه
. ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید
. کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه
. دریافت شماره سریال برای کامپیوترهای جدید خریداری شده برای واحدها و ثبت فایل مشخصات سخت افزاری آنها و اصلاح محل استقرار و کاربر آن در صورت جابجائی، به مرکزآمار و فن آوری
. رفع اشکالات کاربران اتوماسیون اداری
. نصب واصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مور دنیاز
. آموزش کاربران جدید اتوماسیون اداری
. مدیریت و پشتیبانی از سیستم HISکه شامل موارد ذیل می گردد:
. آموزش استفاده از سیستم به کاربران واحدها
. رفع اشکالات کاربران در ثبت اطلاعات
. انجام تعاریف سیستم شامل تعریف کاربران، تعریف بیمه ها به همراه جزئیات بیمه ای، تعریف اقدامات و ...
. بررسی فرایندهای سیستم و ارائه راهکار مناسب