English | صفحه اصلی | آرشیو اخبار | چارت سازمانی | تماس با ما    امروز: جمعه ٠٧ بهمن ١٤٠١

نام و نام خانوادگی :خانم هاجر حسن زاده
پست مربوطه :مسئول واحد تغذیه و رژیم درمانی

مدرک تحصیلی :کارشناس تغذیه
تلفن تماس :34277489-044
تلفن داخلی :114

پيغام مدیر واحد :

امیدوارم به همراه دیگر همکاران گرامی و تلاشگر این واحد با استفاده از آخرین متدهای رژیم درمانی در جهت اعمال تغذیه عملی و اصولی گام برداریم.

 

معرفي واحد:

 

تامين، حفظ و ارتقاء سلامت تغذيه اي بيماران بستري به عنوان بخشي از روند درمان بيماران ، از طريق اجراي مداخلات و مراقبت هاي تغذيه اي ، آموزش و ارائه مشاوره غذايي به بيماران و همراهان ايشان ،تهيه و توزيع غذاي همراهان و پرسنل شاغل در هر شيفت و نهايتا نظارت بر حسن اجراي برنامه ي فوق الذكر از جمله وظايف اين بخش مي باشد.

اين واحد خدمات خود را در قالب پنج قسمت ، آشپزخانه (Cateraing)، اوديت و يا بازرسي (audit) آمار ، آموزش و واحد مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيماران بستري (in-patient) ارائه مي دهد.

1- آمار 

برآورد مقدار مواد اوليه مورد نياز جهت سفارش صبحانه، ناهار و شام روزانه بيمار ،همراه و پرسنل همچنين به روز رساني و ثبت آمار غذاي درخواستي و غذاي تهيه و توزيع شده از طريق اين واحد انجام مي گردد.

2- آشپزخانه (Cateraing) 

تهيه و توزيع در حدود 5000 پرس غذا اعم از صبحانه، ناهار و شام روزانه بيمار، همراه و پرسنل و حدود 140 ليتر فرمولوي گاواژ از طريق اين واحد انجام مي پذيرد. لازم به ذكر است در حال حاضر ارائه خدمات در اين واحد به بخش خصوصي واگذار شده است.

3- بازرسي  

نظارت بر عملكرد و حسن انجام كار شركت عهده دار تهيه و توزيع غذاي از نظر نيروي انساني، بهداشت، كيفيت و كميت مواد اوليه و غذاي طبخ شده از طريق اين واحد انجام مي گيرد.

4- مشاوره تغذيه و رژيم درماني 

اين قسمت خدمات باليني خود را به دو صورت ارائه مي دهد. كليه بيماران بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه به صورت روزانه و روتين مورد ارزيابي قرار گرفته و همچنين نوع و حجم مايع گاواژ دريافتي با توجه به وضعيت تغذيه بيمار ارزيابي شده و سفارش تهيه و توزيع آن به واحد آشپزخانه داده مي شود. جهت ساير بخش هاي باليني بيمارستان نيز ارائه خدمات در زمينه مشاوره تغذيه در صورت درخواست از طرف پزشك معالج صورت مي گيرد.

5- آموزش  

بررسي توانمنديهاي شغلي و نيازهاي حرفه اي وغير حرفه اي آموزشي كاركنان بخش تغذيه باليني و انجام هماهنگي هاي لازم به منظور برگزاري برنامه هاي آموزشي مرتبط ، همچنين آموزش بيماران ارجاعي از درمانگاه سلامت از جمله وظايف اين واحد مي باشد.

  شرح وظايف:

1- طراحي، ايجاد استقرار و به روزآوري سيستم كنترل مواد اوليه مورد نياز آشپزخانه

2- طراحي، ايجاد، استقرار و به روزآوري سيستم آمارگيري امور تغذيه با استفاده از سيستم HIS به منظور استخراج آمار روزانه غذاي مورد نياز جهت پخت

3- انجام كليه امور در زمينه نظارت بر فرآيند هاي واحد تغذيه و رژيم درماني

4- ارائه كليه خدمات آموزشي در زمينه تغذيه صحيح و همچنين ارائه مشاوره مربوطه به رژيم درماني به بيماران

5- تنظيم و ارائه برنامه غذائي بيماران بخش هاي مختلف بيمارستان به آشپرخانه به صورت( روزانه، هفتگي، ماهانه)

6- تدوين و تنظيم برنامه غذايي (روزانه، هفتگي، ماهانه) براي پرسنل، پزشکان و كادر درماني با ملاحظه تأمين مواد ضروري ومورد نياز بدن به همراه حفظ تنوع برنامه و ملاحظه فصول سال و مواد اوليه در دسترس و ارائه به واحد آشپزخانه جهت اجراي برنامه ها

7- برنامه ريزي در جهت اطلاع رساني مناسب به پرسنل و پزشکان در زمينه نحوه رزرو نمودن غذا در سيستم اتوماسيون امور تغذيه

 

 

قوانين عمومي جاري در واحد تغذيه باليني

1- كاركنان واحد تغذيه باليني موظف به حضور در محل خدمت كار خود در شيفت صبح راس ساعت 7:10 الي 14:10 ودر شيفت عصر از ساعت 13 الي 19:55، اعم از روزهاي تعطيل و غير تعطيل بر طبق شيفت هاي تنظيم شده توسط مسئول واحد در اول هر ماه بر حسب نياز بخش مي باشند.

2- كاركنان اين واحد لازم است از هر گونه غيبت بدون هماهنگي با مسئول واحد خودداري نموده و قبل از ان ، درخواست مرخصي خود را به مسئول واحد ارائه نمايند.

3- مدت صرف ناهار و نماز يك ساعت بوده و بين ساعات 12-14 مي باشد.

4- كاركنان اين واحد لازم است در حفظ و نگهداري تجهيزات واحد،اعم از كامپيوترها- ترازوها و ... دقت نمايند.

5- از اتلاف مواد مصرفي مانند خودكار- كاغذ و ... جلوگيري نمايند..

6- در حفظ برنامه هاي نصب شده بر روي سيستم ها بكوشند و در استفاده از اينترنت كمال دقت را بكار ببرند.

7- اين واحد در شيفت هاي صبح دو ساعت اينترنت دارد كه به طور مساوي بين پرسنل واحد تقسيم شده و جهت بدست آوردن جديدترين اطلاعات تغذيه اي و رژيم درماني بكار مي رود.

8- كاركنان اين واحد وظفند به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي د رهنگام ترك محل كار وسايل برقي را خاموش نمايند..

9- ارزشيابي عملكرد پرسنل بر اساس همكاي گروهي – تحقيق و بررسي – برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران – حضور منظم و به موقع در محل خدمت – احساس مسئوليت نسبت به وظايف محوله صورت مي گيرد.

10-  آْشنايي با دستورالعمل نظارت بر شركت پيمانكاري طبخ و توزيع غذا ‌‌، و شرايط اختصاصي واگذاري اين بخش به پيمانكار خصوصي براي انجام نظارت بهينه در واحد بازرسي بخش تغذيه باليني ضروري است.

11-  كاركنان واحد آشپزخانه لازم است با دستورالعمل ها و خط مشي واحد تغذيه باليني دراين قسمت آشنايي لازم را داشته باشند.

12-  كارشناسان قسمت مشاوره تغذيه ورژيم درماني موظفند خمات خود را مطابق با پروتكل تغذيه ورژيم درماني در بيماريها ارائه نمايند.

 

نمونه فعاليت های در دست اقدام:

1- تهیه Label جهت نصب بر روی بطریهای توزیعی در بخشها

2- بررسی امکان تغییر در نوع میان وعده 10 صبح اطفال به منظور ایجاد تنوع

3- تهیه مایع گاواژهایی که بتوان با پمپ به بیماران بستری داده شود.

4- تهیه فرمهای آموزشی جهت بیماران خاص

5- توزیع متمرکز غذا جهت بیماران دیابتی در بخشها بصورت بسته بندی

 

چشم انداز آتي واحد:

- نصب دستگاههای بسته بندی و توزیع متمرکز غذا در بخش بصورت اختصاصی و متناسب با رژیم غذایی هر فرد طراحی شده توسط واحد تغذیه با درج شماره تخت بر روی غذا

- صنعتی شدن آشپزخانه

- افزایش تعداد کارشناسان تغذیه به منظور پوشش بیشتر و بهتر کنترل تغذیه بخشها

- استفاده از فرمول­های آماده جهت گاواژ بیماران

- تغییر عادات غذایی پرسنل و بیماران در جهت رژیمهای کم چرب و استفاده بیشتر از سبزیجات.