English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠


 

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر عطاالله رضائیه آزادی

پست مربوطه      :   سرپرست بیمارستان شهدای شهرستان شوط

 تلفن تماس       :  34277486-044