English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦


به گزارش حبیبی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط
کلاس آموزشی کاهش مصرف قند، نمک و چربی در سالن جلسات فرماندری برگزار شد.
کلاس آموزشی کاهش مصرف قند، نمک و چربی به همت واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان برای بانوان ادارات در سالن جلسات فرماندری برگزار شد.
 ٢٢:٥١ - 1396/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش حبیبی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط
ثبت نام بهورزی از استقبال خوبی برخوردار است.
به گزارش کارشناسان واحد گسترش ثبت نام بهورزان واجد شرایط از بین داوطلبان بومی برای روستاهای معرفی شده با استقبال خوبی برخوردار است .
 ١٠:٣٨ - 1396/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش حبیبی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ( ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان )
ﺷﯿﻮع ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻓﺮاد، ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي دارد.
 ١٤:٠١ - 1396/07/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش حبیبی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط
هفته ملی سلامت بانوان ایرانی
30 مهر ماه نقش فعالیت فیزیکی در پیشگیری از انواع سرطان ها در زنان می باشد.
 ١٠:٢٩ - 1396/07/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش حبیبی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط
کارگاه آموزشی ارتقاء سلامت ،تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی و استقرار تمرینات کششی نوجوانان برای مدیران و معلمین برگزار شد
کارگاه آموزشی ارتقاء سلامت ،تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی و استقرار تمرینات کششی نوجوانان مورخه 27 مهر ماه برای مدیران و معلمین مدارس شهری و روستایی در سالن اجتماعات آموزش و پرورش در شهرستان شوط برگزارشد .
 ٢١:٥٨ - 1396/07/27 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>